Win Tayong Lahat

Pundasyon

Mga proyekto at programa para sa mga Valenzuelano

Kasama bawat Valenzuelano... mula noon, hanggang ngayon

Magkasama tayong nangarap at bumuo ng matatag na pundasyon. Isang pundasyon na nilatag simula nang tayo ay pumasok sa serbisyo publiko taong 2001.

Sinamahan ninyo akong mangarap at magplano na simulan ang makabuluhan at mabuting pagbabago para sa ating Lungsod ng Valenzuela. Pinagtibay at pinahalagahan natin ang pagtayo nitong pundasyon na mayroon tayo ngayon. Hindi man naging madali, ngunit nakamit pa rin natin ito. Hindi maipaliwanag ang tuwa dahil sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagsuporta sa lahat ng ating napagtagumpayan, mula noon hanggang ngayon.

Kaya naman, ikinalulugod ko pong ibahagi ang mga proyekto at programa sa aking unang termino sa Senado.

Ang Special Report na ito ay kaugnay sa sektor ng edukasyon, kalusugan, pamilya at mga may espesyal na pangangailangan na sumasagisag sa aking mataas na pagpupugay sa bawat Valenzuelano.

Ang inyong hindi matatawarang pagtitiwala at pagmamahal ang naging inspirasyon ko upang labis
pang pag-igihin ang lahat ng aking mga adhikain bilang lingkod bayan. Baon ko po ito araw-araw.

Taos pusong ang aking pasasalamat dahil sa walang sawa ninyong pagsuporta.

Sa mga kapwa ko Valenzuelano, WIN tayong lahat!
Senator Win Gatchalian