Win Tayong Lahat

Sino si WIN?

Sherwin Ting Gatchalian (born April 6, 1974), known as Win Gatchalian, is a Filipino politician and businessman serving as a Senator since 2016. A member of the Nationalist People’s Coalition (NPC), he previously served as the Representative of Valenzuela’s 1st district from 2001 to 2004 and from 2013 to 2016. He was the Mayor of Valenzuela from 2004 to 2013.

Gatchalian hopeful PBBM will tackle education crisis, reforms in SONA 2024

WIN sa social media

@WINGATCHALIAN74

WIN sa batas

Mga repormang ipinasa at patuloy na ipinaglalaban para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at ikauunlad ng buong Pilipinas.

WIN sa tulong

Walang humpay na hangaring makapaglaan ng oras at matutukan ang mga kababayang nangangailangan ng tulong pang medikal, pinansyal at para sa edukasyon.

Financial Assistance

Nangangailan ka ba ng sa tulong pinansiyal?

Learn more

Scholarship Assistance

Kailangan mo ba at kuwalipikado ka ba para sa tulong pang-edukasyon?

Learn more

Medical Assistance

Nangangailangan ka ba ng tulong para sa iyong karamdaman?

Learn more

Contact us

SENATE OF THE PHILIPPINES OFFICE: Political Affairs and Constituent Services: 8551-9397 | 8552-6601 local 8622 Media Affairs and Communications: 8865-1938 Legislative Affair: 8835-9316 Admin and Finance: 8810-0850 WIN ACTION CENTER: Political Affairs and Constituent Services: 8291-6895 Send all urgent inquiries and messages to: email@wingatchalian.com

The office is open from Monday to Thursday. Please be advised that all inquiries and messages received on Friday will be attended to on Monday of the following week.

Kausapin si WIN