Social Services

Frequently Asked Questions

Financial Assistance

Para sa tulong pinansiyal, magpasa ng mga sumusunod na kaukulang dokumento:

 • Liham ng kahilingan o request letter para kay Senador Win Gatchalian, kalakip ang iyong contact number.
 • Orihinal na kopya ng Barangay Certificate for Indigence kung saan nakasaad ang dahilan ng paghingi ng tulong pinansiyal.
 • Sertipikadong kopya o Certified True Copy ng (a) medical abstract, (b) preskripsyon ng doktor (c) costing para sa mga laboratory procedures at (d) iba pang medikal na pangangailangan.
 • Photocopy ng government-issued/school ID, at katibayan ng kapanganakan ng pasyente at ng humihingi ng tulong pinansiyal.
 • Liham ng pagpapahintulot o authorization letter at/o Special Power of Attorney (SPA) mula sa pasyente kung ang humihingi ay kamag-anak o kakilala ng nangangailangan.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa:

Constituent Services
Senate of the Philippines, Roxas Boulevard, Pasay
Ms. Aimee Resurreccion
8552-6601 local 8622

WIN Action Center
McArthur Highway, Malinta, Valenzuela City
Mr. Pong Manuel
8291-6895

Scholarship Assistance

Ang yunit ng Constituent Services ay tatanggap ng mga kahilingan para sa tulong pang-edukasyon, susuri sa mga aplikasyon na may kalakip na mga kumpletong kaukulang dokumento, at mag-aasikaso sa mga referral o endorsement ng mga kwalipikadong mag-aaral sa Commission on Higher Education (CHED) para sa akademikong taon na 2019-2020.

Para sa tulong pang-edukasyon, magpasa ng mga sumusunod na kaukulang dokumento. Ang mga dokumentong kulang ay hindi isusumite sa CHED:

 • Liham ng kahilingan o request letter para kay Senador Win Gatchalian.
 • Nasagutang CHED StuFAP form.
 • Orihinal na kopya ng Barangay Certificate for Indigency kung saan nakasaad ang dahilan ng paghingi ng scholarship o tulong pang-edukasyon.
 • Nasagutang CHED StuFAPs application form kalakip ang pinakabagong 2×2 ID photo ng aplikante.
 • Sertipikadong kopya o photocopy ng mga school records—(a) pinakabagong class cards o sertipikasyon ng marka/report card mula sa mataas na paaralan para sa ikatlong taon at mga marka ng unang tatlong markahan para sa ikaapat na taon; (b) registration o enrolment form; (c) katibayan ng kagandahang asal mula sa guidance counselor; at (d) identification card (ID).
 • Pinakabagong Income Tax Return (ITR), Sertipiko ng Tax Exemption, o kopya ng kontrata o pagpapatunay ng kita o proof of income ng iyong mga magulang mula sa Bureau of Internal Revenue (BIR).
 • Pinakabagong 2×2 ID photo.

Ang listahan ng mga pangalan ng mga mag-aaral /aplikante mula sa Metro Manila at mga probinsiya na nagpasa ng kanilang mga aplikasyon sa pamamagitan ng sulatroniko o email at courier ay ipapadala sa kani-kanilang CHED Regional Office.

Ang lahat ng aplikasyon na mayroong kalakip na kumpletong dokumento ay diretsong isusumite sa CHED RO mula ika-1 ng Pebrero hanggang ika-30 ng Abril lamang. Ang pabatid ng karangalan o notice of award para sa mga kwalipikadong mag-aaral ay magmumula sa CHED RO at ipamamahagi sa grantees para sa pagkumpleto ng kanilang registration form/sertipiko ng enrolment. Ang tulong pang-edukasyon ay maaaring kunin ng mga grantees sa CHED Central/RO.

Para sa ikalawang semestre, ang mga grantees ay kailangang magpasa ng pinakabagong sertipikasyon ng mga marka at registration form/sertipiko ng enrolment upang kanilang makuha ang tulong pang-edukasyon.

Ang nasabing tulong pang-edukasyon ay maari lamang i-avail para sa isang akademikong taon na may dalawang semester. Maaraing magpasa ng bagong aplikasyon para sa susunod na taon.

Ang polisiyang ito ng referral of application para sa mga scholarship/tulong pang-edukasyon sa CHED ay maaaring magbago nang walang kaukulang pabatid at kailangang maaprubahan ng Senador bago maipatupad. Ang nasabing referral o liham ng pag-endorso sa CHED ay hindi nangangahulugan ng kasiguraduhan sa pag-avail ng scholarship o tulong pang-edukasyon. Lahat ng aplikasyon ay dadaan sa masusing panunuri ng CHED batay na rin sa patnubay o guidelines nito at sa pag-apruba ng mga awtoridad.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa:

Constituent Services
Senate of the Philippines, Roxas Boulevard, Pasay
Ms. Aimee Resurreccion
8552-6601 local 8622

WIN Action Center
McArthur Highway, Malinta, Valenzuela City
Ms. Wendy Joaquin
8352-0549

Medical Assistance

Nangangailangan ka ba ng tulong para sa iyong karamdaman?

Para sa tulong medikal, magpasa lamang ng mga sumusunod na kaukulang dokumento. Ang mga dokumentong ipapasa ay tatanggapin kung ang petsa na nakasaad ay hindi lalampas sa 3 buwan mula sa petsa ng pag-apply:

 • Liham ng kahilingan o request letter para kay Senador Win Gatchalian, kalakip ang iyong contact number.
 • Orihinal na kopya ng Barangay Certificate for Indigence kung saan nakasaad ang dahilan ng paghingi ng tulong medikal.
 • Sertipikadong kopya o Certified True Copy ng (a) medical abstract, (b) preskripsyon ng doktor (c) costing para sa mga laboratory procedures at (d) iba pang medikal na pangangailangan.
 • Photocopy ng government-issued/school ID/ at katibayan ng kapanganakan ng pasyente at ng humihingi ng tulong medikal.
 • Liham ng pagpapahintulot o authorization letter at/o Special Power of Attorney (SPA) mula sa pasyente kung ang humihingi ay kamag-anak o kakilala ng nangangailangan.

Ang Guarantee Letters (GL) at/o tulong pinansiyal ay ibibigay lamang base sa mga sumusunod na kaso:

 • Mga pasyenteng naka-confine sa isang pasilidad pangkalusugan
 • Mga pasyenteng nangangailangan ng agaran o urgent na atensiyong medikal, o mga paseyenteng isasailalim sa operasyon tulad ng cancer treatment, blood transfusion, transplant, therapy, at iba pa.
 • Mga pasyenteng nakatanggap ng health care management at nangangailangan ng tuluy-tuloy na gamutan o laboratory tests.

Lahat ng request para sa tulong medikal ay isusumite sa DOH para sa guarantee letter (GL) at kailangang magsaad ng lahat ng uri ng tulong na kailangan:

 • Bayarin sa ospital
 • Mga gamot
 • Laboratory (2D Echo, CT Scan, MRI, Bone Scan, Ultrasound, Biopsy, Etc.,)
 • Chemotherapy
 • Dialysis Treatment
 • Operasyon/Surgery/Transplant
 • Pagsalin ng dugo
 • Therapy
 • Iba pa

Ang mga request na kumpleto sa kaukulang dokumento ay isusumite tuwing Lunes, 9:00 AM hanggang 3:00 ng hapon sa Public Assistance Center (PAC) sa Senate of the Philippines Compound.

Makakatanggap ang pasyente ng pabatid o notification sa pamamagitan ng text advisory kapag ang GL ay maaari nang kunin. Ang release ng GL ay naka-schedule tuwing Huwebes mula 2:00 to 5:00 ng hapon.

Dapat sagutan ng pasyente o ng claimant ang constituent information form para sa mailagay sa constituent database. Kailangan nilang lagdaan ang acknowledgement receipt kapag natanggap na ang GL.

Isang GL lamang ang ibibigay kada-3 buwan para sa pasyente. Ipinagbabawal ang pag-hingi ng maraming request.

Ang mga request mula sa mga pasyenteng sumasailalim sa gamutan ng isang pribado/non-government na ospital ay ipapadala sa DSWD (NCR, Region 4A, Bulacan, Pampanga) para sa guarantee letter or tulong pinansiyal. Lahat ng ito’y daraan sa masusing panunuri batay na rin sa patnubay o guidelines ng DSWD at sa pag-apruba ng mga awtoridad nito. Ang mga kliyente ay kailangang maglahad ng mga orihinal na dokumento sa oras ng panayam sa DSWD office.

Ang polisiyang ito ng pagbigay ng tulong medikal ay maaaring magbago nang walang kaukulang pabatid at kailangang maaprubahan ng Senador bago maipatupad.

 

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa:

Constituent Services
Senate of the Philippines, Roxas Boulevard, Pasay
Ms. Aimee Resurreccion
8552-6601 local 8622

WIN Action Center
McArthur Highway, Malinta, Valenzuela City
Ms. Jacky Melilli
8291-6895